Đăng tin tuyển dụng Miễn Phí trên  Website:

http://www.tuyendunghcm.net/

Gửi email về : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ( File : Word, PDF, Banner...)

Hotline : 0946.543.619

 =>> Tin tuyển dụng đều được đăng tải ngay trong ca làm việc

 

 

 

 

 

>> Trang Web www.TuyendungHCM.net ra đời nhằm trợ giúp Người Lao động/ Sinh viên, tại thành phố TP HCM và khu vực Đông Nam Bộ - bớt đi khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp.

>>Trang web TuyendungHCM.net hỗ trợ cho nhà tuyển dụng tiếp cận Nguồn nhân lực mở (Miễn phí) - Được đào tạo – Thông tin Minh bạch - Đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp trước mắt cũng như lâu dài.

Đăng tin tuyển dụng Miễn Phí trên TuyendungHCM.net

Gửi email về : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline : 0946.543.619

 

Chú ý:  NGƯỜI LAO ĐỘNG LUÔN CẨN TRỌNG

 KHI CÓ YÊU CẦU THU PHÍ 

Ban Quản trị

Tiến sĩ  . Lê Kiên Cường